Projecten.

Hieronder volgt een overzicht van enkele projecten waaraan wij gewerkt hebben. 

logo-DC.gif

Data Security RI&E

Voor het Dienstencentrum is een online risico-inventarisatie gebouwd specifiek gericht op de creatieve industrie.

ISO 27001 Audits

Het uitvoeren van ISO 27001 audits voor SCGM in de grafische industrie.

Zakelijke bijeenkomst

ISO 27001 Implementaties

Voor het Dienstencentrum opzetten van ISO 27001 systemen bij hun klanten.

EMSPI

Het project is gericht op acties voor verhoging van de energie-efficiëntie in de Europese kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) van de grafimedia industrie door het bevorderen van de invoering van het Energy Management System dat is gebaseerd op de wereldwijde standaard ISO 50001.

EKFI

Binnen het EKFI project wordt een Europees breed platform gebouwd en gelanceerd voor het delen/ruilen van leermaterialen en onderzoeken. De eerste leermaterialen zijn bedoeld voor de creatieve sector.

Ecoflexbag

ECOFLEXOBAG is a European project, aimed to the development and demonstration of best practices to design and produce sustainable commercial bags which is funded by LIFE+2011 Programme.

Sustainability, Green marketing and media

Muldis heeft meegewerkt aan het Europese project voor duurzaamheid in de creatieve industrie.

Werkbalansmeter

De WERKbalansmeter of WBM is een test waarmee werknemers zelf kunnen beoordelen of ze nog ''goed in hun vel zitten''.

MKB Informatiebeveiliging

Samen met Nolens Consultancy heeft Muldis MKBIB.nl opgezet. Op deze website worden bedrijven ondersteund in het opzetten van informatiebeveiliging in de organisatie.

Web RI&E Grafimedia

Aan de basis van het arbobeleid van een onderneming ligt een inhoudelijk goede Risico Inventarisatie en Evaluatie (kortweg ARBO RI&E), waarin alle bedrijfsrisico's op het terrein van veiligheid, gezondheid en welzijn (VGW) systematisch in kaart zijn gebracht. Met de branche-RI&E kan elke werkgever en werknemer voor zijn/haar bedrijf de arborisico’s inventariseren.

Screenshot_RA.png

Risico Assessment Tool

Een risico management tool voor het beheersen van extreme risico's in de industriële omgeving.

EPK Creatieve Industrie

De Energie Prestatie Keuring Creatieve Industrie is voor de creatieve sector dé oplossing. Met deze – door de overheid erkende EPK – voldoen bedrijven op eenvoudige, maar zeer complete wijze aan de informatieplicht.